ES Projektai

Atgal

UAB „Zarasaitis“ inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant E. Komercijos sprendimus

UAB „Zarasaitis“ įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. Komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus skaitmenizuota daugelis veiklos procesų, kurie ankščiau buvo atliekami rankiniu būdu. Siekiama, kad įdiegti nauji el. prekybos platformos sprendimai leistų prisijungti prie sistemos iš bet kurios pasaulio vietos, leistu vystyti prekybą visame pasaulyje. 

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti nauji skaitmeniniai klientų savitarnos sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą. 

Projektas finansuojamas UAB „Zarasaitis“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 12 562,50.  

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Zarasaitis“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.11 – 2023.02.08