ES Projektai

Atgal

Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų įrengimas  

UAB „Zarasaitis“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Zarasaitis ”,  Nr. S-02-011-K-0229, kuris bendrai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“.

Projekto tikslas - didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą įmonės energijos suvartojime. Projekto metu bus įdiegta 200 kW saulės jėgainė, kuria bus siekiama ne tik tausoti energijos išteklius, bet ir sumažinti įmonės ekologinį poveikį ir prisidėti prie švaresnio energijos vartojimo.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2023-07-19, pabaiga – 2025-07-31.

Bendra projekto vertė – 190 002,00 Eur, iš jų skiriamas ES finansavimas sudaro 97 175,40 Eur.

Su projektu susijusiais klausimais kreipkitės el. paštu: mindaugas.balaisis@zarasaitis.lt 

Daugiau informacijos: https://esinvesticijos.lt 

 

UAB „Zarasaitis“ inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant E. Komercijos sprendimus

UAB „Zarasaitis“ įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. Komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus skaitmenizuota daugelis veiklos procesų, kurie ankščiau buvo atliekami rankiniu būdu. Siekiama, kad įdiegti nauji el. prekybos platformos sprendimai leistų prisijungti prie sistemos iš bet kurios pasaulio vietos, leistu vystyti prekybą visame pasaulyje. 

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti nauji skaitmeniniai klientų savitarnos sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą. 

Projektas finansuojamas UAB „Zarasaitis“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 12 562,50.  

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Zarasaitis“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.11 – 2023.04.07

 Elektroninės parduotuvės adresas: https://virves.com/