ES parama

 

 

AB „Zarasaitis“ gamybinių pajėgumų didinimas, investuojant į modernią įrangą

 

AB „Zarasaitis“ įgyvendina projektą „AB „Zarasaitis“ gamybinių pajėgumų didinimas, investuojant į modernią įrangą“.

AB „Zarasaitis“ įgyvendina naujos įrangos diegimo projektą, kurio tikslas paskatinti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems gaminiams gaminti. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu AB „Zarasaitis“ įsigys naują įrangą. Planuojamos įsigyti staklės bus automatizuotos, leis atsisakyti dalies rankinio darbo, sumažės žmogiškosios klaidos tikimybė.

Projektas pradedamas įgyvendinti 2019 m.; numatoma projekto trukmė – 20 mėnesių. AB „Zarasaitis“ projektą įgyvendiną pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

 

Projekto pavadinimas – „AB „Zarasaitis“ gamybinių pajėgumų didinimas, investuojant į modernią įrangą“.

Projekto vykdytojas – AB „Zarasaitis“.